محل تبلیغات شما

نتایج جستجو برای عبارت :

فصل سوم کتاب ازقصه تا مثل

معرفی کتاب      کتاب ازقصه تا مثل به قلم نسرین زبردست و با همکاری انتشارات هرمان دراصفهان به چاپ رسیده است.این کتاب دارای 6 ضرب المثل همراه با داستانک مربوط به شکل گیری هریک می باشد ونویسنده علاوه برگردآوری مطالب مذکور،به بررسی مضامین مثل وحکمت وپیشینۀ گردآوری آنها پرداخته است. همچنین با توجه به اینکه نگارنده مثل های کتاب خود را از مجموعۀ چهارجلدی امثال وحکم دهخدا فراهم آورده، چگونگی جمع آوری این کتاب توسط علامه علی اکبردهخدا را نیز شرح
نام کتابازقصه تا مثل گردآوری و نگارشنسرین زبردست موضوع - ضرب المثلها وقصه های کوتاه کوتاه- بررسی مفاهیم مثل وحکمت وپیشینۀ جمع آوری آنها- امثال وحکم دهخدا وچگونگی نگارش آن برای دانلود روی عنوان زیر،کلیک کنیددانلود چکیده ی کتاب قیمت 12000 تومانهمراه با کارت قرعه کشی
(اعتبار سال 98)تماس درتلگرام09012357060آیدی سفارش@aftab_136کانال تلگرام@ktr98
نام کتابازقصه تا مثل گردآوری و نگارشنسرین زبردست موضوع - ضرب المثلها وقصه های کوتاه کوتاه- بررسی مفاهیم مثل وحکمت وپیشینۀ جمع آوری آنها- امثال وحکم دهخدا وچگونگی نگارش آن برای دانلود روی عنوان زیر،کلیک کنیددانلود چکیده ی کتاب قیمت 12000 تومانهمراه با کارت قرعه کشی
(اعتبار سال 98)تماس درتلگرام09012357060آیدی سفارش@aftab_136کانال تلگرام@ktr98
 
 
نام کتابازقصه تا مثل گردآوری و نگارشنسرین زبردست موضوع - ضرب المثلها وقصه های کوتاه کوتاه- بررسی مفاهیم مثل وحکمت وپیشینۀ جمع آوری آنها- امثال وحکم دهخدا وچگونگی نگارش آن برای دانلود روی عنوان زیر،کلیک کنیددانلود چکیده ی کتاب قیمت12000 تومانهمراه با کارت قرعه کشی
(اعتبار سال 98)تماس درتلگرام09012357060آیدی سفارش@aftab_136کانال تلگرام
@azghmasal
 
 
 
 
نام کتابازقصه تا مثل گردآوری و نگارشنسرین زبردست موضوع - ضرب المثلها وقصه های کوتاه کوتاه- بررسی مفاهیم مثل وحکمت وپیشینۀ جمع آوری آنها- امثال وحکم دهخدا وچگونگی نگارش آن برای دانلود روی عنوان زیر،کلیک کنیددانلود چکیده ی کتاب قیمت 12000 تومانهمراه با کارت قرعه کشی
(اعتبار سال 98)تماس درتلگرام09012357060آیدی سفارش@aftab_136کانال تلگرام
1
@azghmasal
2
@ktr98
نام کتابازقصه تا مثل نویسندهنسرین زبردست موضوع - ضرب المثلها وقصه های کوتاه کوتاه- بررسی مفاهیم مثل وحکمت وپیشینۀ جمع آوری آنها- امثال وحکم دهخدا وچگونگی نگارش آن برای دانلود روی عنوان زیر،کلیک کنیددانلود چکیده ی کتاب قیمت تک جلد12000 تومانقیمت پک 10 تایی وبیشتر90000 توماندرصورت خرید10 جلد،جلد یازدهم را هدیه بگیرید

همراه با کارت قرعه کشی
(اعتبار سال 98)تماس درتلگرام09012357060آیدی سفارش@aftab_136کانال تلگرام@ktr98
 
نعمان بن منذر دمشقی پس ازقتل عام برامکه بر سر قبورآنها می رفت و آنان را مدح می گفت.خبر به خلیفۀ عباسی رسید. دستورداد، او را بیاورند و شکنجه کنند.وقتی نعمان به خدمت آمد، خلیفه از او پرسید: آیا ازخشم ما نمی ترسی که مردودین درگاه ما را مدح می کنی؟»نعمان پاسخ داد: من مردی مالداربودم که از بخت بد، تنگ دست و فقیرگشتم. روزی با خانوادۀ خود به سامرا رفته و درخانۀ فضل بن یحیی برمکی فرود آمدم.او مرا بسیارگرامی داشت و به انواع کرامتها بنواخت که شرح آن ط
 
  امثال وحکم و چگونگی نگارش آندومین فصل کتاب ازقصه تا مثل به اثر سترگ دهخدا یعنی #امثال_و_حکم اختصاص دارد که کامل ترین کتاب در زمینه ی ضرب المثل، #حکمت ، #کنایات و . می باشد و علامه علی اکبر #دهخدا در فاصله ی سالهای 1308 تا 1311 آن را در قالب یک دورۀ چهارجلدی و در #تهران منتشر کرد.البته در دوره ای که دهخدا به جمع آوری ضرب المثل ها، کنایات و سخنان حکمت آمیز پرداخت، ادبا و دانشمندان دیگری نیز به گردآوری ضرب المثل های فارسی روی آورده بودند اما نکته ی ق
 
قصه ها و مثل ها
سومین بخش کتاب #ازقصه_تامثل ، قصه ها و مثل ها » نام دارد. این بخش که بیشترین حجم کتاب را شامل می شود، دربردارنده ی آن دسته ازضرب المثل های #امثال_و_حکم دهخداست که در ذیل هر مثل، قصه ی کوتاه مربوط به پیدایش آن آمده است.#قصه ها و مثل های بخش مذکور از تنوع موضوعی قابل ملاحظه ای برخوردارند. مضامین #اخلاقی ، #اجتماعی ، #طنز و #تاریخی عمده ترین موضوعات قصه مثل های بخش سوم از کتاب حاضر است که هریک به نوعی در زیر پوسته ی طنز و سرگرم کننده
 
مقدمه ی کتاب ازقصه تامثل» با تعریفی کوتاه از مقوله ی ضرب المثل» آغاز می شود.در بخشی از این تعریف آمده است:
مَثَلها جملاتی کوتاه با مفاهیمی بلند وعمیق هستند که در گذر زمان و در نتیجۀ تبادل افکار و مراودات اجتماعی پدید می آیند وعلاوه براین‌که معانی بلند را موجزومختصربیان می کنند، معمولاً نشان دهندۀ افکار، روحیات وخصوصیات اخلاقی یک جامعه می باشند.»
در بند بعدی مقدمه ضرورت جمع آوری ضرب المثلها درج شده است و نویسنده یکی از مهمترین دلایل ح
 
از خدا کم نخواهسلیمان نبی، اسطوره ی ثروت و قدرت در جهان استاو هنگام دعا به خداوند می گوید:خدایا! به من ملکی عطا کنکه تا به حال به کسی نداده ایو بعد از من هم به کسی عطا نخواهی کرد»او همه چیز را با هم می خواهدچون به قدرت نامحدود خداوند ایمان دارداو باور دارد و دریافت می کندپس تو هم باور کن و هنگام دعا کردن، زیاده خواه باشنترس
کانال کتاب ازقصه تا مثلhttps://t.me/azghmasal
⚜️ لمعه – تدریس متن شهید اول  استاد حائری ♻️ کتاب الطهارة♻️ کتاب الصلاة♻️ کتاب اکاة♻️ کتاب الخمس♻️ کتاب الصوم♻️ کتاب الحج♻️ کتاب الجهاد♻️ کتاب الکفارات♻️ کتاب النذر♻️ کتاب القض♻️ کتاب الوقف♻️ کتاب العطیة♻️ کتاب المتاجر♻️ کتاب الدین♻️ کتاب الرهن♻️ کتاب الحجر♻️ کتاب الضمان♻️ کتاب الحوالة♻️ کتاب الکفالة♻️ کتاب الصلح♻️ کتاب الشرکة♻️ کتاب المضاربة♻️ کتاب الودیعة♻️ کتاب الاجارة♻️ کتاب الجعالة   تعداد جلس
من دوس ندارم بهت کتاب قرض بدم
من دوس ندارم بهت کتاب قرض بدم
من دوس ندارم بهت کتاب قرض بدم
من دوس ندارم بهت کتاب قرض بدم
من دوس ندارم بهت کتاب قرض بدم
من دوس ندارم بهت کتاب قرض بدم
من دوس ندارم بهت کتاب قرض بدم
من دوس ندارم بهت کتاب قرض بدم
من دوس ندارم بهت کتاب قرض بدم
من دوس ندارم بهت کتاب قرض بدم
من دوس ندارم بهت کتاب قرض بدم
من دوس ندارم بهت کتاب قرض بدم
من دوس ندارم بهت کتاب قرض بدم
 
من دوس ندارم کتابامو به هیچکسی قرض بدم :| چرا درخواست میکنی پ
 
 
خری درحال نزع بود وسگی برای خوردن لاشۀ او انتظارمی کشید.
خرگفت: بیهوده انتظارمبرکه من تا شنبه نمیرم. »
سگ پاسخ داد: من نیزتا یکشنبه بیکارم. »
 
منبع
 
کتاب ازقصه تا مثل
 
اثر
 
نسرین زبردست
 
قیمت کتاب
 
12000 تومان
 
 
سفارش تلگرام
 
@aftab_136
 
 
تماس
 
09012357069
 
کانال تلگرام
 
@azghmasal
 
 
 
  
 
فروشگاه کتاب شلفی (shelffee.com) از آن فروشگاه هایی است که طیف گسترده ای از کتاب را در خود جای داده است. در این فروشگاه اینترنتی کتاب دسته بندی های مختلفی ارائه شده است. کتاب رمان، کتاب تاریخی، کتاب نفیس، کتاب کلکسیونی، کتاب دانشگاهی، کتاب هنری، کتاب نمایشنامه، کتاب دست دوم و کتاب نو در این فروشگاه عرضه می شوند.
در این فروشگاه کتاب های خاص نیز عرضه می شوند. منظور از کتاب خاص همان کتاب های نایاب و کم یاب است. بسیاری از کتاب هایی که شاید فکرش را هم نکن
 
یکی از ضرب المثل های تاریخی و تأمل برانگیزی که در کتابم به چشم می خوره، مثلی است با نام هم به لاهوتش خورد، هم به ناسوتش ». این مَثل مربوط به نبرد محمد دوم با مسیحیانه که در نهایت به پیروزی او منجر میشه. اول، شرح مَثل:
درهنگام محاصرۀ قسطنطنیه – آن‌گاه که تسخیر روم شرقی مسلم بود – جاسوسان، محمد دوم را آگاه کردند که در شهر، انقلابی بزرگ به پاشده است؛ زیرا کشیشان و به تبع آنان دیگر مردمان در مسئله ای کلامی به دو بخش تقسیم شده اند و هم اکنون ا
 
یکی از ضرب المثل های تاریخی و تأمل برانگیزی که در کتابم به چشم می خوره، مثلی است با نام هم به لاهوتش خورد، هم به ناسوتش ». این مَثل مربوط به نبرد محمد دوم با مسیحیانه که در نهایت به پیروزی او منجر میشه. اول، شرح مَثل:
درهنگام محاصرۀ قسطنطنیه – آن‌گاه که تسخیر روم شرقی مسلم بود – جاسوسان، محمد دوم را آگاه کردند که در شهر، انقلابی بزرگ به پاشده است؛ زیرا کشیشان و به تبع آنان دیگر مردمان در مسئله ای کلامی به دو بخش تقسیم شده اند و هم اکنون ا
خری
درحال نزع
بود وسگی برای خوردن لاشۀ او انتظارمی کشید.
خرگفت: بیهوده انتظارمبرکه من تا
شنبه نمیرم. »
سگ پاسخ داد: من نیزتا یکشنبه بیکارم. »
منبع
کتاب ازقصه تا مثل
اثر
نسرین زبردست
قیمت کتاب
12000 تومان

سفارش تلگرام
@aftab_136

تماس
09012357069
دانلود کتاب صوتی هنر رزم اثر سون تزو
 
دانلود فایل
 
 
 
دانلود رایگان کتاب صوتی هنر رزم اثر سون تزو :: دانلود کتابketabdownloadpdf.blog.ir › tag › دانلود رایگان کتاب .۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی دانلود رایگان کتاب صوتی هنر رزم اثر سون تزو» ثبت شده است - دانلود کتاب.
دانلود کتاب صوتی هنر رزم | دکه علمیdakeelmi.ir › product › دانلود-کتاب-صوتی-هنر-رزمدانلود کتاب صوتی هنر رزم نسخه کامل و بدون سانسور. هنر رزم. کتاب صوتی . کتاب صوتی Art Of War. سان تزو نویسنده کتاب هنر رزم خواند
دانلود کتاب هذا کتاب کنزالعلوم مخفی
 
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اگر امکان دارد آن را به فارسی ایمیل کنیدنتایج وب
دانلود رایگان هذا کتاب کنزالعلوم مخفی, کواکب و سیارات و .taktafile.ir › دانلود-کتاب-هذا-کتاب-کنزالعلوم-مخفیدانلود رایگان کتاب هذا کتاب کنزالعلوم مخفی کواکب و سیارات و نقش آنها در سرنوشت 99 اسماء الحسنی مبارک کتاب کنز العلوم مخفی دعای گشایش بخت دختران موکلین .
دانلود کتاب هذا کتاب کنزالعلوم مخفی - پروژه هاwww.takbook.com › best › دانلود-
دانلود کتاب گنج یابی کتاب چشم طلاییدانلود کتاب گنج یابی کتاب گنج باستاندانلود کتاب گنج یابی کتاب جوغنهادانلود کتاب یابی کتاب میراث زریندانلود کتاب گنج یابی نمادها ونشانه هادانلود کتاب گنج یابی کتاب رمزیابدانلود کتاب گنج یابی کتب عربی ودستنویسمطالب متفرقهگاز طلا و راه مقابله با آنصدها عکستا حالا نرم افزار راهنمای نشانه های گنج یابی دیده اید؟
کتاب گنج یابی
خری
درحال نزع
بود وسگی برای خوردن لاشۀ او انتظارمی کشید.
خرگفت: بیهوده انتظارمبرکه من تا
شنبه نمیرم. »
سگ پاسخ داد: من نیزتا یکشنبه بیکارم. »
منبع
کتاب ازقصه تا مثل
اثر
نسرین زبردست
قیمت کتاب
12000 تومان

سفارش تلگرام
@aftab_136

تماس
09012357069
کانال های تلگرام
1
@azghmasal
2
@ktr98
یه قسمت جالب تو کتاب ملت عشق دیدم که اصلا ربطی به موضوع کتاب نداشت ولی جالب بود
 
"در قونیه معتقدند یک جن بی عار هست که مزه کتاب را دوست دارد و عاشق جویدن صفحه های کتاب است. اسمش هم کبیکچ است. برای همین می گویند برای دفع این جن باید بالای هر کتاب یک جمله هشدار نوشت. ای کبیکچ! از این کتاب دوری کن!"
 
خلاصه حالا که زیاد کتاب میخونید حواستون باشه کبیکچ نیاد کتاب هاتون رو بخوره
چگونه بفهمیم در مسیر کتاب خوانی به درستی حرکت می کنیم؟
چطور بدونم کتاب خوان شده ام؟
 
خیلی راحته
اگه روزهایی که مطالعه نداشتیم، حالمون بده و احساس کمبود می کنیم، ما کتاب خوان شده ایم
اگه از اینکه مدتیه به کتاب فروشی ها سر نزده ایم احساس بدی داریم، ما کتاب خوان شده ایم
اگه به محض اینکه از خواب پا میشیم به جای گوشی، سراغ کتاب میریم، ما کتاب خوان شده ایم
 
 
 
همون طور که میدونید، بخش مهمی از ضرب المثل های فارسی دارای نکات تربیتی و آموزنده هستند؛ علتشم اینه که گذشتگان ما به این موضوع خیلی اهمیت می دادند و برای اینکه فرزندانشون در زندگیشون موفق تر باشند، سعی می کردند به شکل های مختلف، تجربیاتشونو به اونا منتقل کنند.
امروز تصمیم دارم به یکی از همین نکات اموزنده که در تربیت فرزند از اهمیت فراوانی برخوداره اشاره کنم. اسم این مَثل هست: تخم مرغ ، شتر می شود» و اما شرح مَثل:
 
 
پسری درکودکی،
 
همون طور که میدونید، بخش مهمی از ضرب المثل های فارسی دارای نکات تربیتی و آموزنده هستند؛ علتشم اینه که گذشتگان ما به این موضوع خیلی اهمیت می دادند و برای اینکه فرزندانشون در زندگیشون موفق تر باشند، سعی می کردند به شکل های مختلف، تجربیاتشونو به اونا منتقل کنند.
امروز تصمیم دارم به یکی از همین نکات اموزنده که در تربیت فرزند از اهمیت فراوانی برخوداره اشاره کنم. اسم این مَثل هست: تخم مرغ ، شتر می شود» و اما شرح مَثل:
 
 
پسری درکودکی،
کتاب Nya Mål 2 کتابی آموزشی است که به مانند کتاب Nya Mål 1 توسط نویسندگان سوئدی تالیف شده است. افرادی که می خواهند شروع به خواندن این کتاب کنند، می بایست به سطح قابل قبولی از زبان سوئدی رسیده باشند. توصیه ی ما به زبان آموزان این است که قبل از شروع این کتاب، کتاب Nya Mål 1 و کتاب سوئدی به زبان ساده A را مطالعه کنند. تفاوت کلی این کتاب با کتاب Nya Mål 1، تغییر محسوس در سطح متن ها و دیالوگ های موجود در کتاب است که به مراتب گسترده تر و حاوی نکات بیشتری هستند.
کتاب ریاضی نهم فرمت فایل دانلودی: .pdfفرمت فایل اصلی: pdfتعداد صفحات: 151حجم فایل: 6393قیمت: 5000 تومانبخشی از متن:پی دی اف کتاب ریاضی نهم پی دی اف کتاب ریاضی نهم پی دی اف کتاب ریاضی نهم پی دی اف کتاب ریاضی نهم پی دی اف کتاب ریاضی نهم پی دی اف کتاب ریاضی نهم پی دی اف کتاب ریاضی نهم پی دی اف کتاب ریاضی نهم پی دی اف کتاب ریاضی نهم پی دی اف کتاب ریاضی نهم پی دی اف کتاب ریاضی نهم پی دی اف کتاب ریاضی نهم پی دی اف کتاب ریاضی نهم پی دی اف کتاب ریاضی نهم پی دی اف ک
کتاب نقد عقل محض ایمانوئل کانت

دانلود کتابدانلود کتاب نقد عقل محض ایمانوئل کانت pdfدانلود رایگان کتاب نقد عقل محض ایمانوئل کانت pdfدانلود کتاب نقد عقل محض کانت pdfدانلود ترجمه کتاب نقد عقل محضدانلود کتاب نقد عقل عملی کانتدانلود کتاب سنجش خرد ناب کانت pdfخرید کتاب نقد عقل محض کانتدانلود کتاب نقد قوه حکم امانوئل کانت
 
نفت فروشی به شاگرد دکانش می آموخت که چگونه با ایجاد خلل درپلۀ ترازو، گاه گاه از فروشندگان، زیادتر بستاند و به خریداران، کمتر بفروشد.شاگرد، او را از کیفر آن جهانی این کار می ترساند. اما او از گناه باز نمی ایستاد. تا این که مرد به امید سودی کلان، عازم سفر دریایی شد وکشتی را با خیک های نفت، پُرکرد. درطول راه، کشتی گرفتارطوفان شد و ناخدا به سبک کردن کشتی دستورداد. مرد از بیم جان خود، با دست خویش خیک های نفت را یکی یکی در دریا می افکند و شاگرد برای
دانلود کتاب صوتی هنر رزم اثر سون تزو
 
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
دانلود رایگان کتاب صوتی هنر رزم اثر سون تزو :: دانلود کتابketabdownloadpdf.blog.ir › tag › دانلود رایگان کتاب .۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی دانلود رایگان کتاب صوتی هنر رزم اثر سون تزو» ثبت شده است - دانلود کتاب.
دانلود کتاب صوتی هنر رزم - کتاب سبزketabesabz.com › . › کتاب‌های صوتی تاریخی و اجتماعی۳۱ مرداد ۱۳۹۵ - کتاب صوتی هنر رزم را رایگان از کتاب سبز دانلود کنید و از . کتاب صوتی هنر رزم، یک کتاب استرات
دانلود کتاب صوتی آسانترین راه اثر مابل کتز
 
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
دانلود کتاب صوتی آسانترین راه اثر مابل کتز pdf :: دانلود .ketabdownloadpdf.blog.ir › tag › دانلود کتاب صوتی آ.۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی دانلود کتاب صوتی آسانترین راه اثر مابل کتز pdf» ثبت شده است - دانلود کتاب.
دانلود کتاب صوتی آسانترین راه اثر مابل کتز :: دانلود کتابketabdownloadpdf.blog.ir › دانلود کتاب صوتی آسانت.دانلود کتاب صوتی آسانترین راه اثر مابل کتز دانلود کتاب صوتی آسانترین راه اثر مابل کت
کتاب جامع المقدمات تصحیح شده استاد علامه مدرس افغانی می باشد که شامل چند کتاب در زمینه ادبیات عرب می باشد.
دانلود در ادامه مطلب
 
کتاب جامع المقدمات تصحیح شده استاد علامه مدرس افغانی می باشد که شامل چند کتاب در زمینه ادبیات عرب می باشد.
۱٫کتاب الامثله
۲٫ کتاب شرح المثله
۳٫ کتاب صرف میر
۴٫ کتاب التصریف
۵٫ کتاب شرح التصریف
۶٫ کتاب عوامل جرجانی
۷٫ کتاب عوامل منظومه
۸٫ کتاب عوامل ملامحسن
۹٫  کتاب شرح العوامل فی النحو
۱۰٫ کتاب الکبری فی المنطق
۱
مدت زیادی است که اعلام شده کسانی که کتابهایشان را برای بررسی به من داده بودند ، آنها را از آقای رمضانی تحویل بگیرند ولی هنوز این افراد کتاب، کتاب کار ، یا دفترشان را از آقای رمضانی نگرفته اند!!
فردا سه شنبه مدرسه باز است و آقای رمضانی مدرسه تشریف دارند.
لطفا به این دوستان خبر بدهید:
آقایان :
رضایی (11- کتاب کار)  -  زنجانی نژاد (10ح کتاب)  -  رهبر (10ح کتاب، کتاب کار، دفتر)  -  میرشجاعی (کتاب کار، دفتر)
و یک کتاب بی نام  و تقریبا خالی! که نفهمیدم اصلا چر
دانلود کتاب صوتی هنر رزم اثر سون تزو
 
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
دانلود رایگان کتاب صوتی هنر رزم اثر سون تزو :: دانلود کتابketabdownloadpdf.blog.ir › tag › دانلود رایگان کتاب .۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی دانلود رایگان کتاب صوتی هنر رزم اثر سون تزو» ثبت شده است - دانلود کتاب.
دانلود کتاب صوتی هنر رزم - کتاب سبزketabesabz.com › . › کتاب‌های صوتی تاریخی و اجتماعی۳۱ مرداد ۱۳۹۵ - کتاب صوتی هنر رزم را رایگان از کتاب سبز دانلود کنید و از . کتاب صوتی هنر رزم، یک کتاب استرات
دانلود کتاب مثل یک مرد فکر کن مثل یک زن رفتار کن اثر استیو هاروی PDF
 
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
اگر امکان دارد آن را به فارسی ایمیل کنیدنتایج وب
مثل یک مرد فکر کن - نویسنده استیو هاروی همراه با دانلود .panteashop.ir › کتاب-مثل-یک-مرد-فکر-کن-استیو-هاروی.۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ - کتاب مثل یک مرد فکر کن - استیو هاروی در این کتاب به ن می آموزد که در روابط خود با مردان چگونه بیندیشند و رفتار کنند و مردان چگونه عمل کنند.
کتاب رمان PDF مثل یک مرد فکر کن ، مثل یک زن رفت
رای اکثر تولیدکنندگان خرید دستگاه لیزر سرمایه‌گذاری بزرگی  به‌شمار می‌آید. دستگاه لیزر تأثیر بسیار زیادی بر کل فرایند تولید خواهد داشت. از آن جایی که خرید این تکنولوژی کاری روزمره نمی‌باشد، پیش از انتخاب آن باید بسیار دقت کرد تا تصمیم اشتباهی گرفته نشود. زیرا اصولا تولیدکنندگان، سال‌ها از دستگاه خریداری شده  استفاده می‌کنند. آیا می دانید بهترین راه برای خرید دستگاه لیزر برش چیست؟ حتی اگر شما در حال حاضر دستگاه لیزر خریداری کرده‌اید
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی