محل تبلیغات شما

نتایج جستجو برای عبارت :

⭐خرید با تخفیف ویژه کتاب بابل دل ایرانشهر قطب جهان اثر علیقلی محمودی بختیاری

⭐⭐⭐⭐⭐
ویژگی های محصول:
قطع: رقعی
نوع جلد: شومیز
خرید با تخفيف ويژه کتاب بابل دل ايرانشهر و قطب جهان اثر عليقلي محمودي بختياري
دسته بندی محصول :
#کتاب_لوازم_تحریر_و_هنر
برای خرید با تخفيف ويژه کتاب بابل دل ايرانشهر و قطب جهان اثر عليقلي محمودي بختياري یا دیدن جزئیات بیشتر بر روی لینک زیر یا بر روی عنوان محصول کلیک کنید.کتاب بابل دل ايرانشهر و قطب جهان اثر عليقلي محمودي بختياري
[عکس 320×320]
دیدن توضیحات و خرید با تخفيف ويژهمشاهده مطلب در کان
⭐⭐⭐⭐⭐
ویژگی های محصول:
قطع: رقعی
نوع جلد: شومیز
خرید با تخفيف ويژه کتاب شعر بامداد 4 اثر زهرا بختياري نژاد
دسته بندی محصول :
#کتاب_لوازم_تحریر_و_هنر
برای خرید با تخفيف ويژه کتاب شعر بامداد 4 اثر زهرا بختياري نژاد یا دیدن جزئیات بیشتر بر روی لینک زیر یا بر روی عنوان محصول کلیک کنید.کتاب شعر بامداد 4 اثر زهرا بختياري نژاد
[عکس 320×320]
دیدن توضیحات و خرید با تخفيف ويژهمشاهده مطلب در کانال
⭐⭐⭐⭐⭐
ویژگی های محصول:
قطع: رقعی
نوع جلد: شومیز
خرید با تخفيف ويژه کتاب کافه شعر جهان 6 اثر باب دیلن
دسته بندی محصول :
#کتاب_لوازم_تحریر_و_هنر
برای خرید با تخفيف ويژه کتاب کافه شعر جهان 6 اثر باب دیلن یا دیدن جزئیات بیشتر بر روی لینک زیر یا بر روی عنوان محصول کلیک کنید.کتاب کافه شعر جهان 6 اثر باب دیلن
[عکس 320×320]
دیدن توضیحات و خرید با تخفيف ويژهمشاهده مطلب در کانال
⭐⭐⭐⭐⭐
ویژگی های محصول:
قطع: خشتی
نوع جلد: شومیز
خرید با تخفيف ويژه کتاب هزار نقشه هزار نمای رویایی 3 اثر کوروش محمودي،سارا طورانیان
دسته بندی محصول :
#کتاب_لوازم_تحریر_و_هنر
برای خرید با تخفيف ويژه کتاب هزار نقشه هزار نمای رویایی 3 اثر کوروش محمودي،سارا طورانیان یا دیدن جزئیات بیشتر بر روی لینک زیر یا بر روی عنوان محصول کلیک کنید.کتاب هزار نقشه هزار نمای رویایی 3 اثر کوروش محمودي،سارا طورانیان
[عکس 320×320]
دیدن توضیحات و خرید با تخفيف ويژه
⭐⭐⭐⭐⭐
ویژگی های محصول:
قطع: رقعی
نوع جلد: زرکوب
خرید با تخفيف ويژه کتاب جهان تازه شعر اهل بیت اثر محمدجواد غفورزاده
دسته بندی محصول :
#کتاب_لوازم_تحریر_و_هنر
برای خرید با تخفيف ويژه کتاب جهان تازه شعر اهل بیت اثر محمدجواد غفورزاده یا دیدن جزئیات بیشتر بر روی لینک زیر یا بر روی عنوان محصول کلیک کنید.کتاب جهان تازه شعر اهل بیت اثر محمدجواد غفورزاده
[عکس 320×320]
دیدن توضیحات و خرید با تخفيف ويژهمشاهده مطلب در کانال
⭐⭐⭐⭐⭐
ویژگی های محصول:
قطع: رقعی
نوع جلد: شومیز
خرید با تخفيف ويژه کتاب جهان تازه شعر اهل بیت اثر احمد علوی
دسته بندی محصول :
#کتاب_لوازم_تحریر_و_هنر
برای خرید با تخفيف ويژه کتاب جهان تازه شعر اهل بیت اثر احمد علوی یا دیدن جزئیات بیشتر بر روی لینک زیر یا بر روی عنوان محصول کلیک کنید.کتاب جهان تازه شعر اهل بیت اثر احمد علوی
[عکس 320×320]
دیدن توضیحات و خرید با تخفيف ويژهمشاهده مطلب در کانال
⭐⭐⭐⭐⭐
ویژگی های محصول:
قطع: رقعی
نوع جلد: زرکوب
خرید با تخفيف ويژه کتاب جهان روبات ها اثر شون استوارت پرایس
دسته بندی محصول :
#کتاب_لوازم_تحریر_و_هنر
برای خرید با تخفيف ويژه کتاب جهان روبات ها اثر شون استوارت پرایس یا دیدن جزئیات بیشتر بر روی لینک زیر یا بر روی عنوان محصول کلیک کنید.کتاب جهان روبات ها اثر شون استوارت پرایس
[عکس 320×320]
دیدن توضیحات و خرید با تخفيف ويژهمشاهده مطلب در کانال
⭐⭐⭐⭐⭐
ویژگی های محصول:
قطع: رقعی
نوع جلد: شومیز
خرید با تخفيف ويژه کتاب جهان امروز 11 اثر تزوتان تودوروف
دسته بندی محصول :
#کتاب_لوازم_تحریر_و_هنر
برای خرید با تخفيف ويژه کتاب جهان امروز 11 اثر تزوتان تودوروف یا دیدن جزئیات بیشتر بر روی لینک زیر یا بر روی عنوان محصول کلیک کنید.کتاب جهان امروز 11 اثر تزوتان تودوروف
[عکس 320×320]
دیدن توضیحات و خرید با تخفيف ويژهمشاهده مطلب در کانال
⭐⭐⭐⭐⭐
ویژگی های محصول:
قطع: رقعی
نوع جلد: شومیز
خرید با تخفيف ويژه کتاب آزادی خواهان بزرگ جهان اثر اف.سی.فریتاس
دسته بندی محصول :
#کتاب_لوازم_تحریر_و_هنر
برای خرید با تخفيف ويژه کتاب آزادی خواهان بزرگ جهان اثر اف.سی.فریتاس یا دیدن جزئیات بیشتر بر روی لینک زیر یا بر روی عنوان محصول کلیک کنید.کتاب آزادی خواهان بزرگ جهان اثر اف.سی.فریتاس
[عکس 320×320]
دیدن توضیحات و خرید با تخفيف ويژهمشاهده مطلب در کانال
⭐⭐⭐⭐⭐
ویژگی های محصول:
قطع: رقعی
نوع جلد: زرکوب
خرید با تخفيف ويژه کتاب ادبیات داستانی جهان اثر ارنست همینگوی
دسته بندی محصول :
#کتاب_لوازم_تحریر_و_هنر
برای خرید با تخفيف ويژه کتاب ادبیات داستانی جهان اثر ارنست همینگوی یا دیدن جزئیات بیشتر بر روی لینک زیر یا بر روی عنوان محصول کلیک کنید.کتاب ادبیات داستانی جهان اثر ارنست همینگوی
[عکس 320×320]
دیدن توضیحات و خرید با تخفيف ويژهمشاهده مطلب در کانال
⭐⭐⭐⭐⭐
ویژگی های محصول:
قطع: جیبی
نوع جلد: زرکوب
خرید با تخفيف ويژه کتاب رمان های بزرگ جهان اثر یوهانا اشپیری
دسته بندی محصول :
#کتاب_لوازم_تحریر_و_هنر
برای خرید با تخفيف ويژه کتاب رمان های بزرگ جهان اثر یوهانا اشپیری یا دیدن جزئیات بیشتر بر روی لینک زیر یا بر روی عنوان محصول کلیک کنید.کتاب رمان های بزرگ جهان اثر یوهانا اشپیری
[عکس 320×320]
دیدن توضیحات و خرید با تخفيف ويژهمشاهده مطلب در کانال
⭐⭐⭐⭐⭐
ویژگی های محصول:
قطع: رحلی
نوع جلد: زرکوب
خرید با تخفيف ويژه کتاب امپراتوری فراموش شده جهان پارسیان باستان
دسته بندی محصول :
#کتاب_لوازم_تحریر_و_هنر
برای خرید با تخفيف ويژه کتاب امپراتوری فراموش شده جهان پارسیان باستان یا دیدن جزئیات بیشتر بر روی لینک زیر یا بر روی عنوان محصول کلیک کنید.کتاب امپراتوری فراموش شده جهان پارسیان باستان
[عکس 320×320]
دیدن توضیحات و خرید با تخفيف ويژهمشاهده مطلب در کانال
⭐⭐⭐⭐⭐
ویژگی های محصول:
قطع: رقعی
نوع جلد: زرکوب
خرید با تخفيف ويژه کتاب ادبیات داستانی جهان برای نوجوانان اثر جوانا اسپیری
دسته بندی محصول :
#کتاب_لوازم_تحریر_و_هنر
برای خرید با تخفيف ويژه کتاب ادبیات داستانی جهان برای نوجوانان اثر جوانا اسپیری یا دیدن جزئیات بیشتر بر روی لینک زیر یا بر روی عنوان محصول کلیک کنید.کتاب ادبیات داستانی جهان برای نوجوانان اثر جوانا اسپیری
[عکس 320×320]
دیدن توضیحات و خرید با تخفيف ويژهمشاهده مطلب در کانال
سوالات مصاحبه جذب استخدام شرکتی پرستاری علوم پزشکی بابل (اسفند 98)
سوالات مصاحبه جذب شرکتی پرستاری علوم پزشکی بابل (اسفند 98)
سوالات جذب استخدام شرکتی پرستاری علوم پزشکی بابل (جهت کمک بهتر بیماران کرونایی) اسفند 98
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل در نظر دارد با عنایت به شرایط خاص ایجاد شده به واسطه شیوع کرونا ویروس در سطح شهرستان بابل تعداد 25 نفر از نیروهای متخصص و جوان (آقا و خانم) در رشته شغلی #پرستار را به صورت شرکتی جذب نمای
⭐⭐⭐⭐⭐
ویژگی های محصول:
قطع: بغلی
نوع جلد: زرکوب
خرید با تخفيف ويژه کتاب کتاب کوچک دیو و دلبر
دسته بندی محصول :
#کتاب_لوازم_تحریر_و_هنر
برای خرید با تخفيف ويژه کتاب کتاب کوچک دیو و دلبر یا دیدن جزئیات بیشتر بر روی لینک زیر یا بر روی عنوان محصول کلیک کنید.کتاب کتاب کوچک دیو و دلبر
[عکس 320×320]
دیدن توضیحات و خرید با تخفيف ويژهمشاهده مطلب در کانال
⭐⭐⭐⭐⭐
ویژگی های محصول:
قطع: رقعی
خرید با تخفيف ويژه کتاب کتاب سخنگو تو،تویی؟!
دسته بندی محصول :
#کتاب_لوازم_تحریر_و_هنر
برای خرید با تخفيف ويژه کتاب کتاب سخنگو تو،تویی؟! یا دیدن جزئیات بیشتر بر روی لینک زیر یا بر روی عنوان محصول کلیک کنید.کتاب کتاب سخنگو تو،تویی؟!
[عکس 320×320]
دیدن توضیحات و خرید با تخفيف ويژهمشاهده مطلب در کانال
⭐⭐⭐⭐⭐
ویژگی های محصول:
قطع: خشتی
نوع جلد: شومیز
خرید با تخفيف ويژه کتاب کتاب کوچک طرح و رنگ 1 اثر فیونا وات
دسته بندی محصول :
#کتاب_لوازم_تحریر_و_هنر
برای خرید با تخفيف ويژه کتاب کتاب کوچک طرح و رنگ 1 اثر فیونا وات یا دیدن جزئیات بیشتر بر روی لینک زیر یا بر روی عنوان محصول کلیک کنید.کتاب کتاب کوچک طرح و رنگ 1 اثر فیونا وات
[عکس 320×320]
دیدن توضیحات و خرید با تخفيف ويژهمشاهده مطلب در کانال
⭐⭐⭐⭐⭐
ویژگی های محصول:
قطع: وزیری
نوع جلد: شومیز
خرید با تخفيف ويژه کتاب کتاب پسرها اثر کلی دانهام
دسته بندی محصول :
#کتاب_لوازم_تحریر_و_هنر
برای خرید با تخفيف ويژه کتاب کتاب پسرها اثر کلی دانهام یا دیدن جزئیات بیشتر بر روی لینک زیر یا بر روی عنوان محصول کلیک کنید.کتاب کتاب پسرها اثر کلی دانهام
[عکس 320×320]
دیدن توضیحات و خرید با تخفيف ويژهمشاهده مطلب در کانال
⭐⭐⭐⭐⭐
ویژگی های محصول:
قطع: رقعی
نوع جلد: شومیز
خرید با تخفيف ويژه کتاب کتاب دیگران21 اثر فیلیپ راث
دسته بندی محصول :
#کتاب_لوازم_تحریر_و_هنر
برای خرید با تخفيف ويژه کتاب کتاب دیگران21 اثر فیلیپ راث یا دیدن جزئیات بیشتر بر روی لینک زیر یا بر روی عنوان محصول کلیک کنید.کتاب کتاب دیگران21 اثر فیلیپ راث
[عکس 320×320]
دیدن توضیحات و خرید با تخفيف ويژهمشاهده مطلب در کانال
دانلود کتاب چاه بابل رضا قاسمی    
دانلود کتاب چاه بابل رضا قاسمی
دانلود کتاب چاه بابل رضا قاسمینسخه پی دی اف .
دریافت فایل
دانلود pdf کتاب چاه بابل رضا قاسمی رایگان dehlinks.ir › book › romance › book › دانلود-pdf-کتاب-چاه-بابل-رضا-قا. ۲۱ دی ۱۳۹۷ - امروز برای شما دانلود pdf کتاب چاه بابل با لینک مستقیم رو گذاشتیم این pdf کتاب چاه بابل نوشته رضا قاسمی هستش چاه بابل یکی از آثار رضا . دانلود کتاب چاه بابل - پایگاه دانلود رایگان کتاب https://www.takbook.com › 851-story-irani › دا
⭐⭐⭐⭐⭐
ویژگی های محصول:
قطع: رقعی
نوع جلد: شومیز
خرید با تخفيف ويژه کتاب قصه های این وری اثر علی مهر
دسته بندی محصول :
#کتاب_لوازم_تحریر_و_هنر
برای خرید با تخفيف ويژه کتاب قصه های این وری اثر علی مهر یا دیدن جزئیات بیشتر بر روی لینک زیر یا بر روی عنوان محصول کلیک کنید.کتاب قصه های این وری اثر علی مهر
[عکس 320×320]
دیدن توضیحات و خرید با تخفيف ويژهمشاهده مطلب در کانال
دانلود رایگان کتاب دانشنامه اساطیر جهان pdf    
 
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دانلود کتب تخصصی و حرفه ای | دانشنامه اساطیر جهان . - .nirikadesign.com › دانلود-کتب-تخصصی-و-حرفه-ای › دانشنامه-اساطی.منبع کنکور ارشد پیام‌نور .کتاب دانشنامه اساطیر جهان نوشته شده زیر نظر رکس وارنر و ترجمه شده توسط ابوالقاسم اسماعیل پور در سال 1389 توسط انتشارات اسطوره به .
دانلود رایگان کتاب دانشنامه اساطیر جهان pdf :: دانلود کتابketabdownloadpdf.blog.ir › دانلود رایگان ک
انسان های خردمند همیشه در طول تاریخ از آن مطلع بوده اند. حتی اگر به تمدن بابل باستان هم مراجعه کنید خواهید دید که آنها هم این رازرا می شناختند گرچه فقط عده کوچکی از این راز آگاهی داشتند
مردمان بابل به عنوان خالقان یکی از عجایب هفتگانه جهان شناخته شده اند آنان از طریق درک قوانین جهان هستی به یکی از ثروتمندترین اقوام تاریخ تبدیل شده بودند. مدارک باقیمانده و ثبت شده نشان ازشکوفایی بابلیان می دهد که توسط دانشمندان آنها ثبت و ضبط شده
است.
چرا تصو
⭐⭐⭐⭐⭐
ویژگی های محصول:
قطع: رقعی
نوع جلد: شومیز
خرید با تخفيف ويژه کتاب تو همه گوش باش
دسته بندی محصول :
#کتاب_لوازم_تحریر_و_هنر
برای خرید با تخفيف ويژه کتاب تو همه گوش باش یا دیدن جزئیات بیشتر بر روی لینک زیر یا بر روی عنوان محصول کلیک کنید.کتاب تو همه گوش باش
[عکس 320×320]
دیدن توضیحات و خرید با تخفيف ويژهمشاهده مطلب در کانال
⭐⭐⭐⭐⭐
ویژگی های محصول:
قطع: رقعی
نوع جلد: شومیز
خرید با تخفيف ويژه کتاب راه مری کی اثر مری کی اش
دسته بندی محصول :
#کتاب_لوازم_تحریر_و_هنر
برای خرید با تخفيف ويژه کتاب راه مری کی اثر مری کی اش یا دیدن جزئیات بیشتر بر روی لینک زیر یا بر روی عنوان محصول کلیک کنید.کتاب راه مری کی اثر مری کی اش
[عکس 320×320]
دیدن توضیحات و خرید با تخفيف ويژهمشاهده مطلب در کانال
دانلود رایگان کتاب دانشنامه اساطیر جهان pdf
 
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اگر امکان دارد آن را به فارسی ایمیل کنیدنتایج وب
دانلود کتب تخصصی و حرفه ای | دانشنامه اساطیر جهان . - .nirikadesign.com › دانلود-کتب-تخصصی-و-حرفه-ای › دانشنامه-اساطی.منبع کنکور ارشد پیام‌نور .کتاب دانشنامه اساطیر جهان نوشته شده زیر نظر رکس وارنر و ترجمه شده توسط ابوالقاسم اسماعیل پور در سال 1389 توسط انتشارات اسطوره به .
دانلود رایگان کتاب دانشنامه اساطیر جهان pdf :: دان
⭐⭐⭐⭐⭐
ویژگی های محصول:
قطع: رقعی
خرید با تخفيف ويژه کتاب کتاب سخنگو فصل نان اثر علی اشرف درویشیان
دسته بندی محصول :
#کتاب_لوازم_تحریر_و_هنر
برای خرید با تخفيف ويژه کتاب کتاب سخنگو فصل نان اثر علی اشرف درویشیان یا دیدن جزئیات بیشتر بر روی لینک زیر یا بر روی عنوان محصول کلیک کنید.کتاب کتاب سخنگو فصل نان اثر علی اشرف درویشیان
[عکس 320×320]
دیدن توضیحات و خرید با تخفيف ويژهمشاهده مطلب در کانال
⭐⭐⭐⭐⭐
ویژگی های محصول:
قطع: رقعی
نوع جلد: شومیز
خرید با تخفيف ويژه کتاب کتاب بوف11 اثر رسول یونان
دسته بندی محصول :
#کتاب_لوازم_تحریر_و_هنر
برای خرید با تخفيف ويژه کتاب کتاب بوف11 اثر رسول یونان یا دیدن جزئیات بیشتر بر روی لینک زیر یا بر روی عنوان محصول کلیک کنید.کتاب کتاب بوف11 اثر رسول یونان
[عکس 320×320]
دیدن توضیحات و خرید با تخفيف ويژهمشاهده مطلب در کانال
⭐⭐⭐⭐⭐
ویژگی های محصول:
قطع: رقعی
نوع جلد: شومیز
خرید با تخفيف ويژه کتاب کتاب دیگران 42 اثر ریچارد براتیگان
دسته بندی محصول :
#کتاب_لوازم_تحریر_و_هنر
برای خرید با تخفيف ويژه کتاب کتاب دیگران 42 اثر ریچارد براتیگان یا دیدن جزئیات بیشتر بر روی لینک زیر یا بر روی عنوان محصول کلیک کنید.کتاب کتاب دیگران 42 اثر ریچارد براتیگان
[عکس 320×320]
دیدن توضیحات و خرید با تخفيف ويژهمشاهده مطلب در کانال
⭐⭐⭐⭐⭐
ویژگی های محصول:
قطع: رقعی
نوع جلد: شومیز
خرید با تخفيف ويژه کتاب کتاب دیگران37 اثر پاتریک مودیانو
دسته بندی محصول :
#کتاب_لوازم_تحریر_و_هنر
برای خرید با تخفيف ويژه کتاب کتاب دیگران37 اثر پاتریک مودیانو یا دیدن جزئیات بیشتر بر روی لینک زیر یا بر روی عنوان محصول کلیک کنید.کتاب کتاب دیگران37 اثر پاتریک مودیانو
[عکس 320×320]
دیدن توضیحات و خرید با تخفيف ويژهمشاهده مطلب در کانال
دانلود رایگان کتاب دانشنامه اساطیر جهان  
 
دانلود فایل   
 
 
 
 
 
اگر امکان دارد آن را به فارسی ایمیل کنیدنتایج وب
دانلود کتب تخصصی و حرفه ای | دانشنامه اساطیر جهان . - .nirikadesign.com › دانلود-کتب-تخصصی-و-حرفه-ای › دانشنامه-اساطی.منبع کنکور ارشد پیام‌نور .کتاب دانشنامه اساطیر جهان نوشته شده زیر نظر رکس وارنر و ترجمه شده توسط ابوالقاسم اسماعیل پور در سال 1389 توسط انتشارات اسطوره به .
دانلود رایگان کتاب دانشنامه اساطیر جهان pdf :: دانلود کتابketab
دانلود رایگان کتاب دانشنامه اساطیر جهان pdf    
 
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اگر امکان دارد آن را به فارسی ایمیل کنیدنتایج وب
دانلود کتب تخصصی و حرفه ای | دانشنامه اساطیر جهان . - .nirikadesign.com › دانلود-کتب-تخصصی-و-حرفه-ای › دانشنامه-اساطی.منبع کنکور ارشد پیام‌نور .کتاب دانشنامه اساطیر جهان نوشته شده زیر نظر رکس وارنر و ترجمه شده توسط ابوالقاسم اسماعیل پور در سال 1389 توسط انتشارات اسطوره به .
دانلود رایگان کتاب دانشنامه اساطیر جهان pdf :: دا
دانلود رایگان کتاب دانشنامه اساطیر جهان pdf
 
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
اگر امکان دارد آن را به فارسی ایمیل کنیدنتایج وب
دانلود کتب تخصصی و حرفه ای | دانشنامه اساطیر جهان . - .nirikadesign.com › دانلود-کتب-تخصصی-و-حرفه-ای › دانشنامه-اساطی.منبع کنکور ارشد پیام‌نور .کتاب دانشنامه اساطیر جهان نوشته شده زیر نظر رکس وارنر و ترجمه شده توسط ابوالقاسم اسماعیل پور در سال 1389 توسط انتشارات اسطوره به .
دانلود رایگان کتاب دانشنامه اساطیر جهان pdf :: دانلود کتاب
⭐⭐⭐⭐⭐
ویژگی های محصول:
قطع: پالتویی
خرید با تخفيف ويژه کتاب مینی نخ 3
دسته بندی محصول :
#کتاب_لوازم_تحریر_و_هنر
برای خرید با تخفيف ويژه کتاب مینی نخ 3 یا دیدن جزئیات بیشتر بر روی لینک زیر یا بر روی عنوان محصول کلیک کنید.کتاب مینی نخ 3
[عکس 320×320]
دیدن توضیحات و خرید با تخفيف ويژهمشاهده مطلب در کانال
⭐⭐⭐⭐⭐
ویژگی های محصول:
قطع: رقعی
نوع جلد: شومیز
خرید با تخفيف ويژه کتاب کین اثر ژان پل سارتر
دسته بندی محصول :
#کتاب_لوازم_تحریر_و_هنر
برای خرید با تخفيف ويژه کتاب کین اثر ژان پل سارتر یا دیدن جزئیات بیشتر بر روی لینک زیر یا بر روی عنوان محصول کلیک کنید.کتاب کین اثر ژان پل سارتر
[عکس 320×320]
دیدن توضیحات و خرید با تخفيف ويژهمشاهده مطلب در کانال
⭐⭐⭐⭐⭐
ویژگی های محصول:
قطع: رقعی
نوع جلد: شومیز
خرید با تخفيف ويژه کتاب ! اثر مالوری بلک من
دسته بندی محصول :
#کتاب_لوازم_تحریر_و_هنر
برای خرید با تخفيف ويژه کتاب ! اثر مالوری بلک من یا دیدن جزئیات بیشتر بر روی لینک زیر یا بر روی عنوان محصول کلیک کنید.کتاب ! اثر مالوری بلک من
[عکس 320×320]
دیدن توضیحات و خرید با تخفيف ويژهمشاهده مطلب در کانال
شارژ خازن
ساختمان خازن :
شارژ خازن کولرگازی از دو صفحه فی موازی (رسانا از جنس روی، آلومنیوم، نقره) تشکیل شده است که در بین صفحات هوا یا عایق
(دی الکتریک مانند کاغذ، میکا، پلاستیک، سرامیک، اکسید آلومنیوم، اکسید تانتالیوم) وجود دارد. شارژ خازن کولرگازی
انواع خازن
عدسی
سرامیکی
الکترولیتی(آلومینیومی، تانتالیوم)
خازن ورقه ای(کاغذی و پلاستیکی)
میکا
روغنی و گازی
خازن های متغیر
خازن عدسی
تعمیر و نصب کولرگازی
فروش و تعویض انواع خازن های کولر گاز
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی