محل تبلیغات شما

نتایج جستجو برای عبارت :

پنج راز قانو جذب که کمتری به شما میگوید

در تاریکی با خاطرات تجدید شب میکنماز تو ميگويد زمانی که از در این خانه بیرون رفتی
از خنده هایت ميگويدطوری که نگاهم میکردیدستانتاز بوی تنت ميگويد
از من ميگويد از من که تو را چگونه شتایش میکردمطوری که تو را در آغوش میگرفتم.
از ما ميگويداز صبح هایماناز دعواهایمانطوری که انگار دیروز بود
ولی هم او میداند و هم منتو نیامدی که بروی.!
دروغهای سفید دروغهایی است که برای آسیب به دیگران گفته نمی شوند: 
۱- در جاده با سرعت ۵۰ کیلومتر در ساعت رانندگی میکند اما در جمع دوستان ميگويد که کمتر از ۱۲۰ کیلومتر در ساعت نمیرود!
۲- روزی یک صفحه کتاب میخواند اما در حضور دیگران ميگويد اگر کمتر از ده صفحه در روز بخوانم نمیخوابم!
پاول اکمن می گوید:من دروغهای سیاه را بخشودنی می دانم. اما دروغ سفید نابخشودنی است.این دروغ انسانها را به پرتگاه نابودی می برد».
ادامه مطلب
صدا های درون مغزم دارند دیوانه ام میکنند:/
من را از کار انداخته اند:/کاملا
مثل ادم معتادی ام که از خماری وا رفته  و میخواهد پایش را حرکت دهد و نمی تواند.راکد و بی مصرف! در نهایت هم همه به او میخندند و میگویند احمق نمی تواند خودش را جمع کند.
معتاد چه شده ام؟
خمار که شده ام؟
نمیدانم
من هیچی نمیدانم.
میگویند سعادت در جهالت است، این است سعادت من؟این کلافگی و سقوط بدون انتها؟
واقعا دنبال چه ام؟
هزار تکه شده ام و هر تکه ام ساز متفاوتی میزند،از چن
صدا های درون مغزم دارند دیوانه ام میکنند:/
من را از کار انداخته اند:/کاملا
مثل ادم معتادی ام که از خماری وا رفته  و میخواهد پایش را حرکت دهد و نمی تواند.راکد و بی مصرف! در نهایت هم همه به او میخندند و میگویند احمق نمی تواند خودش را جمع کند.
معتاد چه شده ام؟
خمار که شده ام؟
نمیدانم
من هیچی نمیدانم.
میگویند سعادت در جهالت است، این است سعادت من؟این کلافگی و سقوط بدون انتها؟
واقعا دنبال چه ام؟
هزار تکه شده ام و هر تکه ام ساز متفاوتی میزند،از چن
حماقت؟! حماقت چیست؟! بگمان من ما انسانها گاهی دست به کارهای احمقانه‌ای میزنیم که خودمان هم میدانیم احمقانه است. این یعنی ما احمقیم؟! شاید اینکه میدانیم یعنی عاقلیم و میتوانیم تشخیص بدهیم چه کاری احمقانه است یا نیست؛ پس عقل فقط قوه تشخیصیه است؟ یا تنها توانایی ارشاد دارد و به کار این می‌آید که چراغ قوه بگیرد و همه چیز را به ما نشان بدهد؟ اصلا چه کسی گفته هر چه عقل ميگويد یا گمان میکنیم عقلمان ميگويد عاقلانه است؟! میفهمی منظورم از عاقلانه چیس
فرمودند (کل میت بین یدی الغسال )باشید
همین کافیست 
هی تلاش نکن مقابل خدا بایستی 
ميگويد ببُر ، ببُر
ميگويد نبُر ، نبُر
و راضی باش به این ببُر و نبُر ها حتی اگر بر خلاف میلت باشد 
غسال دارد مرده را غسل میدهد
خدا هم میخواهد تو را غسل بدهد
فرموکال میت بین یدی الغسال )باشید
همین کافیست 
هی تلاش نکن مقابل خدا بایستی 
ميگويد ببُر ، ببُر
ميگويد نبُر ، نبُر
و راضی باش به این ببُر و نبُر ها حتی اگر بر خلاف میلت باشد 
غسال دارد مرده را غسل میدهد
خدا هم میخواهد تو را غسل بدهد
 ایتالیا درمانده شد‌. اسپانیا به زانو درآمد. آلمان اسیر کرونا شد. فرانسه ميگويد: از دست ما هیچ چیزی ساخته نیست. آمریکا با بالاترین آمار مبتلا در پرتگاه سقوط است. بریتانیا ميگويد: با دوستان تان خدا حافظی کنید.‌ (سبحان الله العظیم) کجاست بمب های اتمی و هیدروژنی؟
ادامه مطلب
داشتم جدول حل می کردم، یکجا گیر کردم: "حَلّٰال مشکلات است؛ سه حرفی"
پدرم گفت: معلومه، پول»گفتم: نه، جور در نمیاد
مادرم گفت: پس بنویس طلا»گفتم: نه، بازم نمیشه.
♀تازه عروس مجلس گفت: عشق»، گفتم : اینم نمیشه.
♂دامادمان گفت: وام»، گفتم: نه.
♂داداشم که تازه از سربازی آمده گفت: کار»، گفتم: نُچ. 
مادربزرگم گفت: ننه، بنویس عُمْر»، گفتم: نه، نمیخوره
هر کسی درمانِ دردِ خودش را میگفت، یقین داشتم در جواب این سؤال،▪️پا ميگويد کفش»▪️نابینا می
مامان ميگويد چرا خوابم نمیگیرد 
و من به این فکر میکنم که کدام کتابم را برای قبل از خواب پیشنهاد بدهم با اینکه میدانم از کتاب هایی که میخوانم خوشش نمی اید
کلی فکر میکنم تا اسم کتابی که درباره زندگی ملاصدرا بود را به یاد بیاورم میگویم: مردی در تبعید ابدی را تمام کردی؟
ميگويد نه
میگویم دوستش نداشتی
ميگويد معرکه است، نمیخواهم تمامش کنم، حالم را خوب میکند، هر از چند گاهی صفحه ای از ان را میخوانم
با خود فکر میکنم این ویژگی ام به مامان رفته، من هم ن
بسم الله الرحمن الرحیم
یا فارس الحجاز ادرکنی الساعه العجل
قرآن می فرماید پیامبر از روی هوی حرف نمی زند و هر چه که می‌فرماید وحی است و باید در تمام زمینه ها از او اطاعت نمود
عمر پیامبر به هزیان گویی می کند
و ميگويد اگر پیامبر در حال عصبانیت حرف زد نباید به سخنانش گوش داد
شما عمر را بر قرآن ترجیح میدهید؟یااعتراف میکنید عمر به قرآن اعتقاد نداشت!؟
اللهم عجل لولیک فرج
میپرسد؛هنوز از مریضی میترسی؟
میگویم:
دیگر فقط از خدا و آه میترسم.!
میخندد .ميگويد دیوانه شده ام!حرفهای عمیق میزنم.
ميگويد لابد مادر چیز خورم کرده.
میگویم.غذاهای مادر نگو.بگو مائده بهشتی.!
دست میجنباند در هوا و نچ نچ میکندوبعد قهقهه میزند.
و من به حکمت نامم فکر میکنم.
به بریدن .
‌‌
و من غریبه ام!
با خودم.
با تو.
گم شده ام.
مرا پیدا کن.
این کابوس ها خیال رفتن ندارند.
شش سال.هرشب از خواب می‌پرد!
خودش هم دیگر کلافه شده!
اوایل فکر می‌کردند که او خیال پردازی ماهر است اما مگر میشود نیمه شب از خیال موجودی ترسناک بلند گریه کند!
ميگويد هرکاری کرده تا شرایط عادی شود و نشده.
ميگويد دیگر کلافه شده.فکر میکند شاید حرف زنی که گفت نمی‌گذارم آرامش داشته باشی  دلیلش باشد!!!
جمیع بن عمیر ميگويد
علی- علیه السّلام- شخصی به نام عیزار را متهم کرد که اخبار داخلی آنها را به معاویه می رساند ولی
آن شخص انکار کرد.
حضرت فرمود:
می توانی به خدا قسم بخوری که تو این کار را انجام نداده ای ؟
آن مرد قسم خورد.
حضرت فرمود دستش را گرفته آوردند:
خدایا! اگر دروغ ميگويد چشمش را کور کن  
وقتی که روز جمعه شد، کور شده بود و دستش را گرفته آوردند.

ارشاد صفحه 203
در یک روز کاری در محیط کار ، جمله زیر را از مدیرم شنیدم :
"آقای فلانی زیاد حرف می زند و توضیحات اضافه می دهد ، و احساس میکنم دارد سرم کلاه می گذارد. بنابراین با ایشان قراداد نخواهیم بست"
.
بارها شنیده ام که هرکس توانایی بیشتری دارد کمتر از آن حرف می زند . 
و بارها دیده ام که هر کس بیشتر حرف میزند ، کار کمتري میکند.
اسحاق بن عمار گوبد بحضرت صادق ع عرض کردم نزد مردی مبروم وبعضی از سخنم را میگویم او تمام مقصود مرا میفهمد و مرد دیگر نزد او میروم وتمام سخنم را باو میگویم او طبق گفته من جواب میدهد و مردی دیگر نزد آو میروم و سخنم را میگویم او چون مقصو د مرا نمیفهمد  ميگويد در باره بگو فرمود ای اسحاق میدانی چرا چنین است گفتم نه فرمود انکه سخن ترا از بعض گفتارت میفهمد  کسی است که نطفه اش با عقل خمبر شده است و انکه پس از اتمام سخنت جوابترا ميگويد کسی است که عفلش ودر
یک جمله ای از فلوبر هست که من فقط همان یک جمله را از او میدانم :/ ميگويد :تنها راه تحمل هستی این است که در ادبیات غرق شوی؛همچنان که در عیشی مدام .» 
جمله ی تلخی است میدانی :/ حال آدم را میگیرد :/ نمیدانم . ولی به من همان نتیجه ی همیشگی را ميگويد. همان که در ثانیه به ثانیه ی زندگیِ اخیرم در ذهنم بوده،که واقعیت بیشتر زشت است.
پی نوشت: ولی وی همیشه بین دو جمله ی واقعیت همیشه زشت است» و واقعیت بیشتر زشت است» در نوسان بود :/ 
ميگويد تو با فوتبال در نهایت قرار است یک لومپن» شوی . نميگويد هیچ ، ميگويد لومپن . 
ميگويد لومپن شدن از مناسبات فوتبال است ، ولی حتی اگر فوتبال هیچکس را لومپن نکند هم ، تورا حتما لومپن میکند ‌.
ميگويد مگر تو ده ساله ای ؟! تو بیست سالت است ‌. دیگر نمیتوانی شبیه ده ساله ها شبها با رویای تیم ملی و جام جهانی بخوابی . تو باید بروی دنبال رویا های بیست سالگی . آن رویا هایی که در بیست سالگی بشود با فکرشان به خواب رفت و با تلاش در بیست و اندی سالگی بتوان
به نام خدای تنبل ها :)
دوستم پیام میدهد میپرسد:"ما قرار بوده فلان تکلیف را تحویل استاد ندهیم؟"
میگویم: "قراری نداشتیم!"
ميگويد: "همه جوری در گروه میگویند نفرستاده اند که انگار قرار بوده ندهیم."
یک کلام! میگویم "همه" در این باره تصمیم نمیگیرند. فکر حلال و حرام حقوق کارمندیت باش. 
ميگويد هستم. میدانم هست. 
وقتی چند ساعت بعد که استاد ده تکلیف برتر را معرفی میکند و ميگويد حدود 60-70 درصد تکالیف خوب قابل قبول بوده، وقتی تکالیف را  باز میکنیم و میبینیم از
امروز روزى است که بیست و یک ساله میشوم. دلگیر و امبدوارم. از اینکه هیچ کسى یادش نیست تولدم هست مرا از زندگى ناامید میکند. چرا که مگر میشود بیست و یک سال زندگى کرده باشى و هنوز هیچ دوستى نداشته باشى که روز تولدت را به یاد بیاورد؟ البته که خانواده ام یادشان بود. اما من کسى را فراتر از خانواده میخواستم. امید ميگويد که به دنیاى بزرگسالان خوش امدى و من هم سال پیش این احساس را داشتم. راست ميگويد. روز تولدش را بخاطر دارم. 
به هرحال دیگر سعى میکنم برایم
هرگز به کمتر از بهترین قانع نشو ، معمولی را از دایره انتخابت حذف کن و آرزوهایت را با قدرت باور کن.
▪️آنگاه که ذهنت می گوید تو شرایط آن ازدواج عالی را نداری روحت ميگويد توجه نکن خداوند بهترین همسر مورد علاقه ات را برایت کنار گذاشته است تنها کافیست باورش کنی.
▪️آنگاه که ذهنت ميگويد تو لایق داشتن شغل رویاهایت نیستی، روحت می گوید ایمان داشته باش، خداوند بهترین شغلی که دوست داری را برایت کنار گذاشته است تنها کافیست باورش کنی.
▪️آنگاه که ذهنت م
 
ترامپ ميگويد مردم فکر میکنند کرونا ویروس جدید در ماه آوریل آینده از میان میرود. متخصصان میگویند این اتفاق میتواند روی دهد. اما صرفا این خوب نیست.
گزارشگر جوشا رابرتز از رویترز:
   ویروس کرونا در ووهان چین سرچشمه گرفته وتا کنون بیش از 1000 نفر را در 26 کشور به کام مرگ فرستاده است.
   پرزیدنت ترامپ ميگويد مردم و رئیس جمهور چین فکر میکنند ویروس کرونا در ماه آوریل از بین خواهد رفت.
   ویروس کرونا و ویروس های تنفسی مانند آنفولانزا در هوای گرم و مرطو
سلام
 حالا محمدهادی همه چیز ميگويد، مامان بابا همه دایی خاله باباجون مامان جون و خلاصه هرکلمه ای را که بخواهی ميگويد، الحمدلله
 
اولین جمله ای که به قوانبن ادبیات فارسی درست گفت: مامان عمو زد  یا مامان فلانی زد  یا بابافلانی زد. !!!
 
ان شاالله همه بچه ها صحیح وسالم باشن وسایه پدر ومادر بالای سرشون باشه ان شاالله.
 
پ.ن: پسرخاله ام را درست درسن دوسالگی اش،شب تولدش ازدست دادیم،.خیلی اتفاقی ویهویی.بخاطر یه حواس پرتیخیلی باید مواظب باشیم
آمریکایی ها احتیاج دارند به اینکه هارت و پورت کنند. میگویند رفتار ما ایران را تغییر داد!بله این را درست ميگويد؛تغیرش این بود که نفرت مردم ایران از آمریکا 10 برابر شده و نزدیک شدن آنها به منافع جمهوری اسلامی برایشان دست نیافتنی تر شده . ببینید چقدر دستگاه محاسباتی دشمن دچار اشتباه است که رِیس جمهورشان ميگويد هر جمعه در تهران علیه نظام راهپیمایی است. لولا جمعه نیست شنبه است ثانیا تهران نیست و پاریس است.
بیانات در دیدار مسئولان نظام 24/2/1398
در فیلم زندگی گلگون (La vie en rose) شخصی از ادیت پیاف، خواننده مشهور فرانسوی میپرسد: چه توصیه ای به یک زن دارید؟
ادیت در جواب ميگويد: عشق بورزد
باز میپرسد: به یک دختر جوان چه؟
ادیت با تعلل ميگويد: عشق بورزد
دوباره میپرسد: به یک کودک چه؟
ادیت با تمام وحشتی که از زندگی و عشق دارد جواب میدهد: عشق بورزد.
 
 
+خودمان را به آن راه بزنیم. در خانه بمانیم، کتاب بخوانیم، فیلم ببینیم. چه خوفناک، چقدر کشنده!
 
 
تحقیق با موضوع قنات
مقاله درباره قنات تحقیق درباره قنات مقاله درباره قناتهای ایران

دسته بندی
فنی و مهندسی

فرمت فایل
doc

حجم فایل
138 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل
111

دریافت فایل


فروشنده فایل
کد کاربری 19487
تمام فایل ها
 

 

توضیحات :
تحقیق با موضوع درباره قنات دارای 111 صفحه در قالب word با فرمت doc.
بخشی از متن :
قنات
بنابر مطالعات تاریخی هسته‌های اصلی شکل‌گیری نخستین تمدن‌های بشری در کنار منابع آبی بوده‌اند و از این دست تمدن‌ها کم نیستند و می‌ت
بسم الله الرحمن الرحیم
یاابافاضل ادرکنی
با یک شبکه ماهواره‌ای تماس میگیرد و ميگويد شیعه هستم
از اومیخواهند تشهد نماز شیعیان را بگوید،ميگويد اشهد آن علی ولی الله
 
دیگری زنگ میزند ميگويد شیعه هستم
قرائت قرآن را بلد نیست و هیچ آشنایی با آیات نازل شده در شأن اهل  بیت ندارد
شخص دیگری زنگ میزند ميگويد هستم و شیعه و مداح،برای دفاع از ولایت مولایم امیرالمومنین علی علیه السلام و آقا امام زمان یک آیه قرآن بلد نیست
دراولین  جمله بحث
آقای واتسون موسس شرکت IBM  میگه: راه رسیدن به موفقیت، چند برابر کردن میزان شکست هایمان است! 
ادیسون مخترع لامپ و 1092 اختراع دیگر ميگويد : من یاد گرفتم که لامپ از این 1000 تا روشی که من امتحان کردم روشن نمیشود، حتما یک روش دیگه ای داره! 

حیدرجان ،جان جانان (موسس هیچ شرکتی، مخترع هیچ دستگاهی، خالق هیچ اثری.) نظر مخالفی با اینها دارد !!! او ميگويد:
 راه رسیدن به موفقیت این است که فقط یکبار، نهایتا چند بار که تلاش کردم بایییییدددددد نتیجه بدهد! اگر نده
من وقتی بزرگ شدم میخواهم آدم بدی بشوم تا بتوانم برای پدرم خانه‏‌ی باغ‏دار و از آن ماشینهایی که خیلی تند میروند بخرم تا مادرم دیگر به ماشینش نگوید ابو قرازه.
برای مادرم هم یک عالمه طلا میخرم تا دستهایش و گردنش به خاطر سنگینی آن قوی شود و بتواند در واقعیت هم مثل رؤیاهایش، عمه آزیتا را که همیشه النگو هایش را به رخ مادرم میکشد، خفه کند.
 
هفته‏ی پیش پدرم بعد از اخبار یک عالمه در باره ی آقای سلطان سکه حرف زد. پدرم ميگويد آقای سلطان سکه آدم بدی است
۰آسمان خودش پر از حرف است نیازی به فال بدنیست حال روزگار منم مثل آسمان است همان اندازه پیچیده همان اندازه ناخوانا از درد خوابیده ام امشب قرار بود برگردیم ولی نشد انگار برف و باد و مه و آدم بدجور حال این مردم را خراب گرده اند زنگ آمد پیام آمد نیایید من هم با این حال بد امیدم به خانوادم بود که کنارم هستند حالا باید با اتوبوس بروم شبانه و نمی توانم که نروم تب کرده ام یخ کرده ام مادرم می آید می رود ميگويد برویم دکتر میگویم نه ميگويد چکار کنیم کجایت
آنطور نگاهم نکن میرزا. نه، راه گم نکرده ام. البته خواندن این نکته که از دستم دلخوری از روی چشمانت از خواندن از سرعت خود بکاهید» تابلوهای جاده ای ساده تر است و به زمان کمتري نیاز دارد. ریحانه نگاهم میکند و ميگويد ازهای جمله قبلت زیاد شد. اما حقیقت، من عادت ندارم چیزها را بیش از یک بار بنویسم. بگذار به حساب تنبلی ذاتیم. 
راستی ریحانه اینجاست.همین جا. بالاخره از لایه های عمیق هذیان و وهم کشاندمش بیرون و حالا دایما جایی حوالی واقعیت میپلکد. من هم
ماه مبارک رمضان ماه دعا است.برای شبها و روزها و سحرهای‌ آن دعا وارد شده است.
اما بهترین زمان دعا چه ساعاتی از شبانه روز است؟
در خطبه شعبانیه پیامبر صلی الله الیه و آله به این مساله اشاره کرده اند.
ایشان می فرمایند:
در وقت نماز دستهای خود رابه دعا بلند کنید چون بهترین زمان است.
خداوند در این زمان از سر رحمت به بندگان نگاه میکند. به مناجات آنها پاسخ ميگويد. ندای آنها را لبیک ميگويد و آنچه را میخواهند میدهد و دعای انها را اجابت میکند.
تحقیق با موضوع قنات مقاله درباره قنات تحقیق درباره قنات مقاله درباره قناتهای ایران
دسته بندی
فنی و مهندسی

فرمت فایل
doc

حجم فایل
138 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل
111

توضیحات :
تحقیق با موضوع درباره قنات دارای 111 صفحه در قالب word با فرمت doc.
بخشی از متن :
قنات
بنابر مطالعات تاریخی هسته‌های اصلی شکل‌گیری نخستین تمدن‌های بشری در کنار منابع آبی بوده‌اند و از این دست تمدن‌ها کم نیستند و می‌توان به تمدن‌های بین‌النهرین و ماوراالنهر و تمدن‌های
تحقیق با موضوع قنات مقاله درباره قنات تحقیق درباره قنات مقاله درباره قناتهای ایران
دسته بندی
فنی و مهندسی

فرمت فایل
doc

حجم فایل
138 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل
111

توضیحات :
تحقیق با موضوع درباره قنات دارای 111 صفحه در قالب word با فرمت doc.
بخشی از متن :
قنات
بنابر مطالعات تاریخی هسته‌های اصلی شکل‌گیری نخستین تمدن‌های بشری در کنار منابع آبی بوده‌اند و از این دست تمدن‌ها کم نیستند و می‌توان به تمدن‌های بین‌النهرین و ماوراالنهر و تمدن‌های
تحقیق با موضوع قنات مقاله درباره قنات تحقیق درباره قنات مقاله درباره قناتهای ایران
دسته بندی
فنی و مهندسی

فرمت فایل
doc

حجم فایل
138 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل
111

توضیحات :
تحقیق با موضوع درباره قنات دارای 111 صفحه در قالب word با فرمت doc.
بخشی از متن :
قنات
بنابر مطالعات تاریخی هسته‌های اصلی شکل‌گیری نخستین تمدن‌های بشری در کنار منابع آبی بوده‌اند و از این دست تمدن‌ها کم نیستند و می‌توان به تمدن‌های بین‌النهرین و ماوراالنهر و تمدن‌های
تحقیق با موضوع قنات مقاله درباره قنات تحقیق درباره قنات مقاله درباره قناتهای ایران
دسته بندی
فنی و مهندسی

فرمت فایل
doc

حجم فایل
138 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل
111

توضیحات :
تحقیق با موضوع درباره قنات دارای 111 صفحه در قالب word با فرمت doc.
بخشی از متن :
قنات
بنابر مطالعات تاریخی هسته‌های اصلی شکل‌گیری نخستین تمدن‌های بشری در کنار منابع آبی بوده‌اند و از این دست تمدن‌ها کم نیستند و می‌توان به تمدن‌های بین‌النهرین و ماوراالنهر و تمدن‌های
تحقیق با موضوع قنات مقاله درباره قنات تحقیق درباره قنات مقاله درباره قناتهای ایران
دسته بندی
فنی و مهندسی

فرمت فایل
doc

حجم فایل
138 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل
111

توضیحات :
تحقیق با موضوع درباره قنات دارای 111 صفحه در قالب word با فرمت doc.
بخشی از متن :
قنات
بنابر مطالعات تاریخی هسته‌های اصلی شکل‌گیری نخستین تمدن‌های بشری در کنار منابع آبی بوده‌اند و از این دست تمدن‌ها کم نیستند و می‌توان به تمدن‌های بین‌النهرین و ماوراالنهر و تمدن‌های
در این ایّام رسانه ها، به نقل از برخی مسئولین،مردم را به شرکت در راهپیمایی 22 بهمن فرا می خوانند ولی متاسفانه تاکید می کنند که "امسال وضعیت کشور حساستر از سالهای قبل است!!".
 
اگر بپذیریم شرایط کشور هر سال "حساستر "می شود، نتیجه خواهد شد که در سالهای آتی، کشور مان به اوج حساسیت خواهد رسید ! و همگان می دانیم که مفهوم اوج حساسیت چیست!!
 
 
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی